Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chức năng nhiệm vụ

Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình được thành lập vào ngày 17/9/2003 theo Quyết định số 1865/QĐ-UB của UBND tỉnh Ninh Bình trên cơ sở hợp nhất chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, đo đạc - bản đồ của Sở Địa chính với chức năng, nhiệm vụ quản lý về các lĩnh vực: Khoáng sản thuộc Sở Công nghiệp (nay là Sở Công thương), lĩnh vực môi trường thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Sở Khoa học và Công nghệ) và lĩnh vực quản lý tài nguyên nước thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Ninh Bình là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường, bao gồm: quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, quản lý biển, đảo.

Văn bản mới