Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở đã được hoàn thiện theo Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đã bắt đầu hoạt động từ 01/8/2016. Quyết định 11/2015/QĐ-UBND và Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế Sở Tài nguyên Môi trường


  Tổ chức bộ máy của Sở:

  Lãnh đạo Sở:
  - Phó giám đốc: Lê Hùng Thắng
  • Sinh ngày: 20/3/1972
  • Quê quán: Xã Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai
  • Trình độ lý luận: Cử nhân
  • Điện thoại: 0229 3871207
  • Email: thanglh.stnmt@ninhbinh.gov.vn
  • Phòng, đơn vị phụ trách: Phòng Quy hoạch, kế hoạch, định giá đất và giao đất; Trung tâm Phát triển quỹ đất - Tài nguyên và Môi trường

  - Phó giám đốc: Nguyễn Tiến Dũng
  • Sinh ngày: 26/10/1968
  • Quê quán: Xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Quản lý đất đai, Thạc sỹ Kinh tế
  • Trình độ lý luận: Cao cấp
  • Điện thoại: 0229 3871207
  • Email: dungnt.stnmt@ninhbinh.gov.vn
  • Phòng, đơn vị phụ trách: Phòng Tài nguyên nước - Khoáng sản; Chi cục Môi trường và Biển, đảo; Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
  • Chịu trách nhiệm chính về Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

  - Phó giám đốc: Phạm Ngọc Anh
  • Sinh ngày: 07/4/1980
  • Quê quán: Xã Đình Phùng, Kiến Xương, Thái Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa chính, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  • Trình độ lý luận: Cao cấp
  • Điện thoại: 0229 3871207
  • Email: anhpn.stnmt@ninhbinh.gov.vn
  • Phòng, đơn vị phụ trách: Phòng Đăng ký đất đai và Đo đạc bản đồ; Văn phòng Đăng ký đất đai
  
  1. Các đơn vị quản lý Nhà nước:

- Văn phòng Sở

- Thanh tra Sở

- Phòng Đăng ký đất đai và Đo đạc bản đồ

- Phòng Quy hoạch, kế hoạch, định giá đất và giao đất

- Phòng Tài nguyên nước - Khoáng sản

2. Chi cục:

Chi cục Môi trường và Biển, đảo

3. Đơn vị sự nghiệp:

- Văn phòng Đăng ký đất đai

- Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Tài nguyên và Môi trường

Văn bản mới