17:59 +07 Chủ nhật, 09/08/2020
Rss

SOTNMT.NINHBINH.GOV.VN

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Ngày nào được gọi là ngày Môi Trường Thế Giới?

05-06-1972

05-06-1971

06-05-1972

Liên kết Website


TRANG CHỦ » TRANG CHỦ » LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN ĐẤT » Quy hoạch, KH sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất huyện Nho Quan năm 2020

QUYẾT ĐỊNH 383/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh, quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nho Quan đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

Chi tiết»

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Tam Điệp năm 2020

Quyết định 415/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh, quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tam Điệp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

Chi tiết»

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Tam Điệp

Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Tam Điệp

Chi tiết»

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Yên Khánh

Quyết định số 475/QĐ-UBND v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Yên Khánh

Chi tiết»

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Gia Viễn

Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Gia Viễn

Chi tiết»


Các tin khác


1, 2, 3, 4  Trang sau