20:47 +07 Thứ ba, 20/10/2020
Rss

SOTNMT.NINHBINH.GOV.VN

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Ngày nào được gọi là ngày Môi Trường Thế Giới?

05-06-1972

05-06-1971

06-05-1972

Liên kết Website


TRANG CHỦ » TRANG CHỦ » LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN ĐẤT » Quy hoạch, KH sử dụng đất

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hoa Lư

QUYẾT ĐỊNH số 439/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hoa Lư

Chi tiết»

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Yên Mô

QUYẾT ĐỊNH số 449/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Yên Mô

Chi tiết»

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Tam Điệp

QUYẾT ĐỊNH số 453/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Tam Điệp

Chi tiết»

Quy hoạch sử dụng đất huyện Hoa Lư năm 2020

Quyết định 287/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh, quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoa Lư đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 01/8/2018

Chi tiết»

Quy hoạch sử dụng đất huyện Kim Sơn năm 2020

Quyết định 331/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh, quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kim Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 01/8/2018

Chi tiết»


Các tin khác


1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau