21:35 +07 Thứ ba, 20/10/2020
Rss

SOTNMT.NINHBINH.GOV.VN

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Ngày nào được gọi là ngày Môi Trường Thế Giới?

05-06-1972

05-06-1971

06-05-1972

Liên kết Website


TRANG CHỦ » TRANG CHỦ » LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN ĐẤT » Quy hoạch, KH sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015)

Thứ ba - 30/08/2016 08:08   {Số lần đọc: 4293}

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015)

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015)

     Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Ninh Bình được xây dựng trên cơ sở phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, sự biến động về sử dụng các loại đất của tỉnh trong những năm qua. Trên cơ sở xử lý, tổng hợp định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các ngành đến năm 2020 đảm bảo tính kế thừa, có căn cứ khoa học và đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành trên địa bàn. Do đó phương án quy hoạch có tính hệ thống, phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là cơ sở để các huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 5 năm (2011-2015) của cấp mình.
     Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 2015) tỉnh Ninh Bình được tiến hành trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho tất cả các mục đích sử dụng, định mức sử dụng đất và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của các Bộ ngành liên quan và của tỉnh Ninh Bình. Do đó phương án quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 mang tính khả thi và phù hợp với thực tiễn.
     Đất nông nghiệp với diện tích 92.560 ha cùng với sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, khuyến khích đầu tư sản xuất nâng cao hệ số sử dụng đất đảm bảo mục tiêu phát triển nông nghiệp của tỉnh.
     Đất phi nông nghiệp với diện tích 42.463 ha được xem xét và cân đối cho phát triển giao thông, thuỷ lợi, an ninh, quốc phòng, công nghiệp dịch vụ và các mục đích công công khác… trên cơ sở đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của từng giai đoạn và cả thời kỳ.
     Diện tích đất chưa sử dụng về cơ bản đã đưa vào khai thác để sử dụng cho các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp.
     Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Ninh Bình là cơ sở để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh phù hợp với điều kiện tự nhiên và đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Chi tiết Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cùng biểu đồ và bản đồ quy hoạch: DOWNLOAD
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn