08:34 +07 Thứ ba, 24/11/2020
Rss

SOTNMT.NINHBINH.GOV.VN

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Ngày nào được gọi là ngày Môi Trường Thế Giới?

05-06-1972

05-06-1971

06-05-1972

Liên kết Website


TRANG CHỦ » TRANG CHỦ » LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN ĐẤT

Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu - 20/04/2018 14:46   {Số lần đọc: 2809}

     Đất đai được xác định là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn vốn, nguồn nội lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Luật đất đai năm 2013 quy định: “Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” là một trong 15 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định từ Điều 35 đến Điều 51 của Luật đất đai và được cụ thể hóa tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 29/2009/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
     Nằm ở cực Nam của vùng Đồng bằng sông Hồng, Ninh Bình là tỉnh có bề dày lịch sử, giàu truyền thống văn hiến, truyền thống cách mạng. Trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tỉnh là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng. Hiện nay đang trong thời kỳ điều chỉnh mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, du lịch và dịch vụ; nhu cầu đất cho phát triển đô thị, công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng tăng dẫn đến phải chuyển một số diện tích đất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa để đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu như: bão, lũ lụt, hạn hán, nước biển dâng, xâm nhập mặn... hàng năm diễn ra ngày càng phức tạp làm cho nguy cơ thoái hóa đất tăng, diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, cơ chế quản lý, sử dụng đất đai bền vững, hiệu quả có dấu hiệu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nguy cơ mất an ninh lương thực ngày càng tiềm ẩn, diễn biến khó lường.
     Để sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020 yêu cầu phải xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp.
Thực hiện Luật đất đai 2003, UBND tỉnh Ninh Bình đã tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) và được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2012.
     Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được phê duyệt, UBND tỉnh Ninh Bình đã phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất để các huyện, thành phố hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) và tổ chức thực hiện đã đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, là cơ sở quan trọng cho công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giám sát và thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp và đúng pháp luật. Quy hoạch sử dụng đất đã dành quỹ đất hợp lý cho phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị, thương mại dịch vụ, các khu dân cư ... góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường.
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Ninh Bình được xây dựng trên cơ sở các dự báo phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được dự báo với nhiều xu hướng tích cực. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020, theo đó một số chỉ tiêu có sự thay đổi như tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm 8,0% trở lên; cơ cấu kinh tế về công nghiệp - xây dựng 48%, dịch vụ 42%, nông lâm nghiệp thủy sản 10%; thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt 80 triệu đồng; giá trị sản xuất trên 01 ha đất canh tác đến năm 2020 đạt 130 triệu đồng.
     Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 28/7/2014, quy hoạch mở rộng địa giới thành phố Ninh Bình bao gồm cả huyện Hoa Lư, một phần diện tích huyện Yên Khánh, một phần diện tích của huyện Gia Viễn; thị xã Tam Điệp được công nhận lên thành phố Tam Điệp; Quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng có sự điều chỉnh lớn (Công văn số 1499/TTg-KTN ngày 18/8/2014 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình)…dẫn đến nhiều chỉ tiêu sử dụng đất có sự thay đổi.
     Mặt khác, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Ninh Bình được thực hiện theo quy định của Luật đất đai năm 2003 nên một số chỉ tiêu sử dụng đất đã có nhiều thay đổi so với Luật đất đai năm 2013, hệ thống quy hoạch sử dụng đất không còn quy hoạch sử dụng đất cấp xã, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm và là căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất...
Ngày 09 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 134/2016/QH13 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp Quốc gia và Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016 về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia cho tỉnh Ninh Bình tại Phụ lục XXV sẽ có những thay đổi về cơ cấu sử dụng đất.
     Do vậy, để đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng đất đai phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và đảm bảo công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phù hợp với quy định của pháp luật, việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Bình là cần thiết.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY
Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

CHUYÊN MỤC

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT - QUẢNG CÁO

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
Tổng cụ Địa chất và Khoáng sản
Một cửa điện tử