07:49 +07 Thứ ba, 24/11/2020
Rss

SOTNMT.NINHBINH.GOV.VN

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Ngày nào được gọi là ngày Môi Trường Thế Giới?

05-06-1972

05-06-1971

06-05-1972

Liên kết Website


TRANG CHỦ » TRANG CHỦ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » Thông báo mới

QUYẾT ĐỊNH thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường

Thứ tư - 31/08/2016 14:59   {Số lần đọc: 1236}
.

.

Ngày 28 tháng 8 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định số 182/QĐ-STNMT Về việc thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường. Toàn bộ quyết định như sau:

 Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
 Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình;
 Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:
     Điều 1. Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường, cụ thể trong các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo, viễn thám qua địa chỉ sau:
1. Số điện thoại đường dây nóng: 0303.872120, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.
2. Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: thanhtrasotnmtnb@gmail.com, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày.

     Điều 2. Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ảnh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
1. Số điện thoại đường dây nóng: 0303.872322, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.
2. Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: chicucdatdainb@gmail.com, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày.

     Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Thanh tra Sở
a) Bố trí cán bộ trực, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng được quy định tại Điều 1 Quyết định này.
b) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo quy định.
c) Định kỳ hằng tuần, hằng tháng, 6 tháng, năm và khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình, báo cáo với lãnh đạo Sở về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về tiêu cực qua các đường dây nóng được quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này.
2. Chi cục Quản lý đất đai
a) Bố trí cán bộ trực, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng được quy định tại Điều 2 Quyết định này.
b) Xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và những nhiễu, tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Định kỳ hằng tuần, hằng tháng, 6 tháng, năm và khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình, báo cáo với lãnh đạo Sở đồng thời gửi Thanh tra Sở để tổng hợp chung.
3. Văn phòng Sở phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình tổ chức thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nắm bắt được việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về tiêu cực qua các đường dây nóng trên Trang thông tin điện tử của Sở.
     
     Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
     Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thi hành Quyết định này./.

Chi tiết; 182qd-stnmt.pdf
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn