22:59 +07 Thứ hai, 23/11/2020
Rss

SOTNMT.NINHBINH.GOV.VN

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Ngày nào được gọi là ngày Môi Trường Thế Giới?

05-06-1972

05-06-1971

06-05-1972

Liên kết Website


TRANG CHỦ » TRANG CHỦ » TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành quản lý đât đai

Thứ sáu - 09/10/2015 09:34   {Số lần đọc: 1649}

Ngày 01 tháng 10 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường long trọng tổ chức Buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống của ngành Quản lý đất đai với mục đích động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành phát huy truyền thống yêu ngành, yêu nghề, khắc phục mọi khó khăn, năng động, sáng tạo để xây dựng, phát triển ngành ngày càng vững chắc, đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước...

Đ/C Giám đốc sở Chu Thanh Hà đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày Ngày truyền thống Ngành Quản lý đất đai

Đ/C Giám đốc sở Chu Thanh Hà đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày Ngày truyền thống Ngành Quản lý đất đai

Ngày 03 tháng 10 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 850/QĐ-TTg lấy Ngày 03 tháng 10 hàng năm là Ngày Truyền thống ngành Quản lý đất đai Việt Nam. Kỷ niệm Ngày Truyền thống sẽ tôn vinh, cổ vũ, động viên các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành tăng cường sự đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội trong giai đoạn tới.

I. Quá trình hình thành và phát triển của ngành quản lý đất đai
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mở ra một kỷ nguyên mới của nước Việt Nam, kỷ nguyên dân tộc độc lập, dân quyền, dân chủ. Trải qua gần 70 năm, kể từ ngày 03/10/1945 cho đến nay, ngành Quản lý đất đai Việt Nam đã trưởng thành và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau với cơ cấu tổ chức, tên gọi khác nhau.
Sau khi giành được độc lập, cơ quan phụ trách về quản lý đất đai của Phủ Toàn quyền Đông Dương là Sở Trước bạ - Văn tự - Quản thủ điền thổ và Thuế Trực thu được Bộ Tài chính tiếp nhận (Sắc lệnh số 41 ngày 03 tháng 10 năm 1945 của Chủ tịch nước). Sau đó ngành Địa chính được thiết lập (Sắc lệnh số 75 ngày 29 tháng 5 năm 1946 của Chủ tịch nước) với tên gọi Nha Trước bạ - Công sản - Điền thổ, kèm theo đó là hệ thống các đơn vị trực thuộc ở 03 cấp tỉnh, huyện, xã nhằm duy trì, bảo vệ chế độ sở hữu ruộng đất và thu thuế điền thổ. Từ đó đến năm 1953 do hoàn cảnh kháng chiến, các Ty Địa chính được sát nhập vào Bộ Canh nông, rồi trở lại Bộ Tài chính để phục vụ mục đích thu thuế nông nghiệp.
Cải cách ruộng đất năm 1953-1958 đã mang lại sự khởi sắc cho ngành Địa chính. Đứng đầu là Sở Địa chính thuộc Bộ Tài chính, hệ thống các cơ quan ngành dọc của Sở trực thuộc Ủy ban hành chính các cấp phối hợp để thực hiện nhiệm vụ mới phục vụ việc kế hoạch hoá và hợp tác hoá nông nghiệp nông thôn.
Hợp tác hoá nông nghiệp, tính thuế ruộng đất, xây dựng đô thị.
Do sự phát triển quan hệ ruộng đất ở nông thôn và củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, ngành Quản lý ruộng đất được thiết lập (Nghị định số 70-CP ngày 09 tháng 12 năm 1960 và Nghị định số 71-CP ngày 09 tháng 12 năm 1960 của Hội đồng Chính phủ), chuyển từ Bộ Tài chính sang Bộ Nông nghiệp với nhiệm vụ quản lý mở mang, sử dụng và cải tạo ruộng đất trong nông nghiệp. Hệ thống quản lý ruộng đất được tổ chức thành 04 cấp: Trung ương là Vụ Quản lý ruộng đất; cấp tỉnh là Phòng Quản lý ruộng đất; cấp huyện là Bộ phận Quản lý ruộng đất; cấp xã là cán bộ quản lý ruộng đất.

Trong giai đoạn này, nhiệm vụ chủ yếu của quản lý ruộng đất là: "Quản lý việc mở mang, sử dụng và cải tạo ruộng đất trong nông nghiệp", ngành Quản lý ruộng đất đã có đóng góp to lớn trong việc mở rộng và sử dụng có hiệu quả diện tích đất nông nghiệp, xây dựng kinh tế hợp tác xã và phát triển nông thôn.
Để tăng cường công tác quản lý đất đai, thống nhất các hoạt động quản lý đất đai vào một hệ thống cơ quan chuyên môn, năm 1979, Tổng cục Quản lý ruộng đất được thành lập, cơ quan quản lý đất đai ở địa phương được thành lập theo 03 cấp: Cấp tỉnh - Ban quản lý ruộng đất trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
Trước yêu cầu về tổ chức lại các cơ quan quản lý Nhà nước và tăng cường công tác quản lý đất đai, năm 1994 Tổng cục Quản lý ruộng đất và Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước được hợp nhất và tổ chức lại thành Tổng cục Địa chính. Sau khi thành lập Tổng cục Địa chính, các địa phương đã thành lập Sở Địa chính trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở Ban Quản lý ruộng đất, Chi cục Quản lý ruộng đất hoặc Chi cục Quản lý đất đai, một số thành phố lớn thành lập Sở Địa chính - Nhà đất. Tại cấp huyện, từ năm 1995 cơ quan quản lý đất đai là Phòng Địa chính (hoặc Phòng Địa chính - Nhà đất) trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Tại cấp xã, có cán bộ địa chính xã (hoặc phường, thị trấn) và thường kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ quản lý về xây dựng.

          Trải qua 70 năm, ngành Quản lý đất đai đã trưởng thành và phát triển. Thông qua các hoạt động cụ thể về công tác quản lý nhà nước, Ngành đã đạt được những thành tựu to lớn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

II. Những hoạt động và thành tựu của ngành quản lý đất đai
1. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đất đai
Kể từ ngày đầu thành lập, công tác xây dựng chính sách, pháp luật đất đai đã thể chế hóa được các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước gắn với mục tiêu, yêu cầu của từng thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong thời kỳ đầu (1945 - 1954), các chính sách đất đai được ban hành (chủ yếu là các Sắc lệnh) quy định về ruộng đất đối với nông dân; về thuế nông nghiệp, tăng gia phát triển sản xuất nông nghiệp; tịch thu và chia cấp ruộng đất. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV và các Đại hội tiếp theo về chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, ngành Quản lý đất đai đã xây dựng trình Quốc hội ban hành Luật Đất đai năm 1987; Luật Đất đai năm 1993; Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 1998, 2001; Luật Đất đai năm 2003; Luật Đất đai năm 2013 và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành luật.
Thực hiện Luật Đất đai, Sở đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định quan trọng đối với công tác quản lý đất đai và phù hợp với thực tiễn của địa phương, góp phần tạo nguồn thu lớn cho ngân sách.

2. Điều tra cơ bản
Trong 70 năm qua, ngành Quản lý đất đai đã thực hiện nhiều cuộc điều tra về đất đai phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương.
Công tác điều tra, thống kê, kiểm kê đất đai được Ngành thực hiện thường xuyên: Điều tra, phân phối đất đai (1964 - 1965); điều tra thống kê đất nông nghiệp (1966 - 1967); điều tra thống kê đất nông nghiệp, đất có khả năng nông nghiệp và đất chuyên dùng khác (năm 1969); tổ chức điều tra đất hoang hóa tại 2.380 xã thuộc các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ (năm 1977); điều tra thống kê tình hình đất đai trong toàn quốc (năm 1977 - 1978). Từ năm 1990 đến nay, công tác thống kê đất đai hàng năm và kiểm kê đất đai (5 năm một lần) được thực hiện có hiệu quả. Đồng thời những năm qua, Ngành đã tổ chức nhiều cuộc điều tra chuyên đề nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu chuyên sâu phục vụ quản lý nhà nước về đất đai.
Hiện nay, toàn ngành đang tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai kịnh kỳ năm 2015 theo 4 cấp nhằm xây dựng bộ số liệu về đất đai phục vụ kịp thời, hiệu quả việc hoạch định, chính sách, quy hoạch, kế hoạch của các ngành kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng.

3. Đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng hệ thống thông tin đất đai
Từ năm 1958, công tác đo đạc lập bản đồ giải thửa được thực hiện nhằm phục vụ việc kế hoạch hóa và hợp tác hóa nông nghiệp, tính thuế ruộng đất, xây dựng đô thị. Từ khi thành lập Tổng cục Quản lý ruộng đất (năm 1979) và thực hiện Chỉ thị số 299/TTg, công tác điều tra, đo đạc lập bản đồ giải thửa đã được đẩy nhanh tiến độ, phục vụ cho việc quản lý, thu thuế, hoạch định chính sách và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.  Đối với tỉnh Ninh Bình, đến naytoàn tỉnh đã đo đạc, lập bản đồ địa chính cho 75/145 đơn vị hành chính cấp xã và 2 khu vực bãi bồi ven biển với diện tích lập bản đồ địa chính 59.853,00 ha/137.758,18 ha, chiếm 43,45% so với diện tích đất tự nhiên
Công tác đăng ký đất đai, thành lập bộ hồ sơ địa chính ban đầu đã được thực hiện ngay từ năm 1980. Cơ quan quản lý đất đai các cấp đã tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ đăng ký đất đai. Đến nay, trên 92% hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất đã kê khai đăng ký đất đai.
Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện từ năm 1987. Trong thời gian qua các địa phương đã và đang tập trung thực hiện theo Nghị quyết số 07/2007/QH12, đến năm 2009, thực hiện Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ, ngành Quản lý đất đai tổ chức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Việc thống nhất cấp một loại Giấy chứng nhận đã tạo thuận lợi cho việc chuyển nhượng nhà đất, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển và hoạt động lành mạnh. Đến nay, cả nước đã cấp được hơn 41 triệu Giấy chứng nhận với tổng diện tích gần 23 triệu ha, đạt 94,9% diện tích cần cấp Giấy chứng nhận. Tất cả 63 tỉnh, thành phố đều đã đạt được tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận chung các loạt đất trên 85%, tại tỉnh Ninh Bình tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đạt gần 93% diện tích cần cấp ngay từ những năm 1997-1998. Năm 2014, đánh dấu mốc quan trọng, cả nước ta cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận. Đây là cơ sở để Nhà nước nắm chắc được qũy đất góp phần xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển; góp phần giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư phát triển. Đối với người sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận tạo điều kiện cho người dân yên tâm sản xuất, đầu tư thâm canh, khai thác tiềm năng của đất đai để cải thiện đời sống, từng bước làm giàu chính đáng trên mảnh đất của mình.

4. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Từ năm 1987, ngành Quản lý đất đai đã tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn, phương pháp lập quy hoạch sử dụng đất, kết quả là đã xây dựng được hệ thống văn bản, tài liệu hướng dẫn về công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khá đầy đủ, khoa học.
Ngành Quản lý đất đai đã hoàn thành xây dựng trình Quốc hội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cả nước giai đoạn 1996 - 2000 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của cả nước. Ở địa phương, đã có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 được Chính phủ xét duyệt; 100% đơn vị cấp huyện và gần 11.000 đơn vị cấp xã hoàn thành việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010.
Năm 2011, Quốc hội đã phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp Quốc gia. Đến nay, Chính phủ đã xét Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cho 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ninh Bình là tỉnh đầu tiên trong cả nước được phê duyệt Quy hoạch). Hiện nay, ngành Quản lý đất đai đang triển khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) 3 cấp (Quốc gia, tỉnh, huyện).

5. Giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất
Việc ban hành các chính sách, pháp luật đất đai với sự thay đổi một cách căn bản, đặc biệt là trong công tác giao đất sử dụng lâu dài cho hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp là động lực cho việc phát triển nông nghiệp trong thời kỳ đổi mới. Ngành Quản lý đất đai đã tham mưu cho Nhà nước điều chỉnh chính sách đất đai phù hợp với yêu cầu thực tiễn và không ngừng cải cách thủ tục hành chính trong việc giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất. Vận dụng linh hoạt cơ chế giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.
 Đến nay diện tích đất đã giao, đã cho thuê là 25,5 triệu ha, chiếm 77,1% diện tích tự nhiên của cả nước. Trong đó: Hộ gia đình, cá nhân 15 triệu ha, chiếm 58,7%; các tổ chức kinh tế trong nước 10,2 triệu ha, chiếm 40%; các tổ chức, cá nhân nước ngoài, liên doanh với nước ngoài, tổ chức ngoại giao 0,05 triệu ha, chiếm 0,22%; các đối tượng khác 0,25 triệu ha, chiếm 1%.
Để góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, ngành Quản lý đất đai Ninh Bình đã tích cực, chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi, giao đất, cho thuê đất. Việc thu hồi đất, giao đất đã góp phần hình thành các khu đô thị, khu công nghiệp với hàng trăm dự án được triển khai, nhiều dự án đi vào sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước, góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh trên địa bàn tỉnh như Nhà máy xi măng The Vissai, Nhà máy xi măng Duyên Hà, Nhà máy xi măng Hướng Dương, Nhà máy cán thép Tam Điệp, Nhà máy đạm Ninh Bình, Khu du lịch sinh thái Tràng An - Bái Đính, Khu du lịch sinh thái Vân Long, Tam Cốc - Bích Động,... Các dự án trên cùng với cơ sở hạ tầng được đầu tư đã thay đổi diện mạo tỉnh

6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai
Từ khi thành lập Ngành đến nay, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai đã được kiện toàn từng bước cả về mặt tổ chức lẫn nghiệp vụ, góp phần tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật; phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, góp phần chống thất thu cho ngân sách nhà nước; đồng thời công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai cũng đã giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc có liên quan đến đất đai. Các địa phương đã đặt công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý đất đai; một số địa phương đã đổi mới công tác tiếp công dân, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

Chặng đường 70 năm qua của ngành Quản lý đất đai đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng, đó là: Tài nguyên đất quốc gia ngày càng được điều tra một cách toàn diện hơn, xác định đúng tiềm năng làm cơ sở cho việc khai thác, sử dụng đất đai tiết kiệm, có hiệu quả theo hướng phát triển bền vững; Tài nguyên đất đai đã được giao đến từng chủ sử dụng đất đúng pháp luật để sản xuất, khai thác làm giàu cho bản thân và làm giàu cho đất nước; Hệ thống pháp luật về đất đai ngày càng được hoàn chỉnh, ý thức pháp luật của nhân dân được nâng cao, tổ chức thi hành pháp luật về đất đai ngày càng hiệu quả, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.
Mặc dù vậy, trong tương lai ngành Quản lý đất đai cũng có những cơ hội và còn nhiều thách thức, đó là:
1. Quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra rộng khắp và sâu sắc trên toàn thế giới cùng với sự chuyển dịch mạnh mẽ từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp và tiếp theo là nền kinh tế tri thức. Toàn cầu hóa về kinh tế sẽ kéo theo toàn cầu hóa về nhiều mặt tạo nên xu thế chung là hợp tác cùng phát triển. Nhu cầu hợp tác chi phối ngay từ đầu sự lựa chọn chiến lược phát triển của tất cả các ngành trong nước nói chung và sự phát triển của ngành Quản lý Đất đai nói riêng. Chính sách đất đai của mỗi nước phải hòa nhập với nhiều nước.
2. Khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, tiếp tục phát triển nhảy vọt, thúc đẩy sự hình thành nền kinh tế tri thức đã tác động nhiều mặt và làm biến đổi sâu sắc các lĩnh vực về đời sống xã hội của tất cả các quốc gia. Đối với các nước đang phát triển nếu không chủ động chuẩn bị về nguồn nhân lực, tăng cường cơ sở hạ tầng thông tin - viễn thông, điều chỉnh các quy định về pháp lý,... thì nguy cơ tụt hậu ngày càng xa và thua thiệt trong quan hệ trao đổi quốc tế là điều khó tránh khỏi.
3. An ninh lương thực trở thành vấn đề quốc tế trong bối cảnh gia tăng dân số, biến đổi khí hậu và diện tích đất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp.
4. Biến đổi khí hậu toàn cầu là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại với những biểu hiện chính là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng. Thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan khác đang gia tăng ở rất nhiều nơi, nhiệt độ và mực nước biển trung bình toàn cầu tiếp tục tăng nhanh chưa từng có và đang trở thành mối lo ngại của nhiều quốc gia trên thế giới. Biến đổi khí hậu tác động lên tất cả các ngành, lĩnh vực, trong đó có tài nguyên đất.
5. Đất đai bị suy thoái, hủy hoại do nhiều nguyên nhân với nhiều biểu hiện đa dạng như hoang mạc hóa, xói mòn, sạt lở, rửa trôi, chua hóa, mặn hóa, ô nhiễm, khủng hoảng hệ sinh thái đất… và diễn biến theo chiều hướng xấu ngày càng nhanh hơn. Thoái hoá tài nguyên đất càng làm tăng áp lực lên tình trạng đói nghèo và an ninh lương thực.

          Trong thời gian tới, với mục tiêu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, ngành Quản lý đất đai đang đứng trước những nhiệm vụ hết sức nặng nề - vừa phải đảm bảo cân đối quỹ đất cho phát triển bền vững, vừa làm cho đất đai thực sự trở thành nguồn lực quan trọng hàng đầu cho phát triển kinh tế.
Qua tổng kết quá trình liên tục đổi mới công tác quản lý đất đai, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
Thứ nhất, chính sách quản lý đất đai phải bắt kịp và đón đầu những biến đổi trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Thứ hai, phát huy cao độ nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
Thứ ba, quản lý đất đai phải hướng đến vừa khuyến khích sử dụng đất hiệu quả, vừa bảo tồn quỹ đất
Thứ tư, quản lý đất đai phải gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn với an ninh lương thực và ổn định xã hội
Thứ năm, quản lý đất đai phải dựa trên cơ chế bảo đảm hài hòa lợi ích trong việc sử dụng đất
Thứ sáu, dành quỹ đất hợp lý cho phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp, đô thị và dịch vụ hiện đại
Thứ bảy, phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản
Thứ tám, chú trọng đến tác động của quản lý đất đai đến các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

           Với lòng biết ơn vô hạn, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành ngày nay mãi mãi ghi nhớ công lao của các bậc lão thành, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua các thời kỳ đã nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp quản lý đất đai. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành tiếp tục không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi kiến thức, chuyên môn, ngoại ngữ, phấn đấu đưa công tác quản lý đất đai ngày càng hiệu quả, góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
 
           Một số hình ảnh buổi gặp mặt 70 năm truyền thống ngày quản lý đất đai:
   


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

CHUYÊN MỤC

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT - QUẢNG CÁO

Một cửa điện tử
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
Tổng cụ Địa chất và Khoáng sản
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ