Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham vấn, lập báo cáo đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và nước biển dâng

.

.

Ngày 22 và 23 tháng 11 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham vấn , lập báo cáo đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại xã Yên Quang – Nho Quan và xã Gia Trung – Gia Viễn.
Tham dự có đồng chi Nguyễn Tiến Dũng – Phó Giam đốc Sở TN và MT, đồng chí Phạm Văn Nguyên – Phó phòng khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. Cùng các lãnh đạo, nhân dân xã Yên Quang và Gia Trung
 

 
Hội nghị nhằm mục đich tuyên truyền cho người dân tác động của sự biến đổi khí hậu và nước biển dâng, qua đó năng cao nhận thức cũng như tự đánh giá được sự tổn thương khi xảy ra thiên tai để có biện pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại.
Một số hình ảnh tại hội nghị: