Quyết định về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Tống Đức Lệnh và bà Đinh Thị Thu tại thôn La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

.


.