Báo cáo Về việc tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp bộ, ngành về dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Bình

.