Chi cục Quản lý Biển, đảo Ninh Bình tổ chức phổ biến các mô hình sinh kế phát triển bền vững dựa vào rừng ngập mặn khu vực ven biển huyện Kim Sơn

.
Ngày 16 và 24/7/2018, Chi cục Quản lý Biển đảo tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các xã Kim Hải, Kim Trung tổ chức “Hội nghị tập huấn phổ biến các mô hình sinh kế dựa vào rừng ngập mặn của các khu vực ven biển, đề xuất mô hình sinh kế phát triển bền vững cho Cộng đồng dân cư ven biển huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình” tại xã Kim Hải và Kim Trung, huyện Kim Sơn.

Hội nghị tại xã Kim Hải
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kim Hải, Kim Trung cùng và đại diện trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đại diện các thôn, xóm và hơn 200 bà con ngư dân hai xã.
Hội nghị tại xã Kim Hải
 
Tại hội nghị, bà con ngư dân đã được giảng viên truyền tải thông tin về giá trị và tầm quan trọng của Khu dư trữ sinh quyển; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các hoạt động phát triển kinh tế vùng ven biển nói chung và Khu dự trữ sinh quyển nói riêng nhằm thích ứng với Biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Hội nghị cũng đã giới thiệu, đề xuất một số mô hình sinh kế phù hợp với vùng đệm khu DTSQ châu thổ sông Hồng; thông qua hội nghị đã tuyên truyền vận động cộng đồng ngư dân ven biên nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn tại địa phương./.