Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
TÀI NGUYÊN ĐẤT

BÁO CÁO Kết quả thống kê đất đai năm 2021 của tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 01/04/2022

Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2020 tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 01/10/2021

Danh sách huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất năm 2020

Thứ năm, 15/07/2021

Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 10/05/2021

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Tam Điệp

Thứ sáu, 30/04/2021

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hoa Lư

Thứ sáu, 23/04/2021

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nho Quan

Thứ năm, 01/04/2021

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Mô

Thứ hai, 29/03/2021

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Viễn

Thứ hai, 22/03/2021

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/03/2021

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Khánh

Thứ hai, 01/03/2021

Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Mô năm 2020

Thứ hai, 10/08/2020

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Tam Điệp năm 2020

Thứ năm, 06/08/2020

Quy hoạch sử dụng đất huyện Nho Quan năm 2020

Thứ năm, 06/08/2020

Danh sách huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất năm 2019

Thứ tư, 26/02/2020

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Ninh Bình

Thứ sáu, 31/01/2020

Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 06/01/2020

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nho Quan

Thứ hai, 08/10/2018

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tam Điệp

Thứ hai, 08/10/2018

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Mô

Thứ hai, 27/08/2018

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Gia Viễn

Thứ hai, 27/08/2018

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Khánh

Thứ hai, 20/08/2018

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Ninh Bình

Thứ sáu, 17/08/2018

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoa Lư

Thứ hai, 06/08/2018

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kim Sơn

Thứ hai, 06/08/2018

Danh sách huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất năm 2017

Thứ hai, 26/02/2018
Văn bản mới