Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Ninh Bình hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

Thứ sáu, 29/04/2022

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 từ ngày 29/4/2022 đến ngày 6/5/2022, có thể kéo dài đến ngày môi trường Thế giới 5/6/2021

Các hoạt động này sẽ lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày môi trường thế giới, các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương…

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 161/UBND-Vp3 giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan phát động và tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường.

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 có chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc quản lý khai thác, vận hành công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn an toàn, bền vững để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Mặt khác, kêu gọi người dân cùng hành động để người dân có đủ và dùng nước sạch một cách hiệu quả, đảm bảo vệ sinh và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh.

Ảnh minh họa

Tuần lễ sẽ diễn ra các hoạt động chính như: tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình…), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương.

Đồng thời, tổ chức các chiến dịch truyền thông theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Bên cạnh đó, tổ chức các đợt đánh giá, kiểm tra hoạt động của các công trình cấp nước; đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, kiểm tra nhà vệ sinh công cộng; vận động người dân xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh hộ gia đình an toàn.

Hiện nay, khoảng 100 công trình cấp nước sạch nông thôn cùng một số nhà máy sản xuất nước sạch đô thị tại Ninh Bình đang cấp nước cho khoảng 153 nghìn hộ dân nông thôn trên địa bàn tỉnh sử dụng (chiếm khoảng 63% tổng số hộ dân nông thôn).

Về vệ sinh hộ gia đình, ước tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh Ninh Bình có khoảng 80% số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% số trường học, trạm y tế xã nông thôn có chương trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh; tỷ lệ chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 55%.

Theo Báo TNMT

Bài viết khác
Văn bản mới