22:44 +07 Thứ hai, 23/11/2020
Rss

TÌM THEO CHUYÊN MỤC

Nhóm TTHC

Tên|Nội dung TTHC

TRANG CHỦ » THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cung cấp thông tin lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Lên phía trên
Cung cấp thông tin lĩnh vực tài nguyên và môi trường

1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Công nghệ thông tin 
Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung; nếu hồ sơ hợp lệ thì hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin phê duyệt.
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, công dân, đồng thời thu phí, lệ phí theo quy định.

2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại     Trung tâm Công nghệ thông tin 
Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ:            440 Đường Nguyễn Huệ, Phố Tương Lai, Phường Ninh Phong
Điện thoại:       0903221271

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường.

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, công dân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy (văn bản) xác nhận thông tin theo tài liệu cung cấp.

8. Phí, lệ phí: 
- Phí khai thác thông tin tư liệu bản đồ: theo Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.
- Phí khai thác thông tin địa chât - khoáng sản: theo Thông tư số 95/2012/TT-BTC ngày 8/6/2012 của Bộ Tài chính
- Phí khai thác thông tin dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo: theo Thông tư số 294/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính 
- Phí khai thác thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn, môi trường nước và không khí: theo Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 5/2/2009 của Bộ Tài Chính
- Các tài liệu khác (Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, …): 
+ Khai thác theo bộ hồ sơ: 50.000đ/hồ sơ/lần (Năm mươi nghìn đồng).
+ Khai thác theo tờ: 5.000đ/tờ/lần (Năm nghìn đồng).
- Phí khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ khác theo Thông tư 30/2004/TT-BTC ngày 07/4/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ
(Mức thu trên chưa bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu Tài nguyên và Môi trường,
- Hợp đồng cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu Tài nguyên và Môi trường

Mẫu phiếu yêu cầu, hợp đồng cung cấp dữ liệu  TẠI ĐÂY.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần mang theo giấy giới thiệu (đối với tổ chức) hoặc Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân).