10:43 +07 Thứ tư, 23/09/2020
Rss

TÌM THEO CHUYÊN MỤC

Nhóm TTHC

Tên|Nội dung TTHC

TRANG CHỦ » THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hệ thông quản lý chất lương tại Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Lên phía trên
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
Chi tiết văn bản: /uploads/download/iso/qd-iso-9001-2008.pdf
Lên phía trên
Tài liệu ISO Khoáng sản
Tài liệu ISO Khoáng sản:
/uploads/download/iso/khoang-san.rar
Lên phía trên
Tài liêu ISO Thanh tra Sở
Tài liêu ISO Thanh tra Sở:
/uploads/download/iso/thanh-tra.rar
Lên phía trên
Tài liệu ISO Bảo vệ Môi trường
Tài liệu ISO Bảo vệ Môi trường:
/uploads/download/iso/moi-truong.rar
Lên phía trên
Tài liệu ISO Văn Phòng Sở
Tài liệu ISO Văn Phòng Sở:
/uploads/download/iso/van-phong-so.rar
Lên phía trên
Tài liệu ISO Quy trình chung Sở TNMT
Tài liệu ISO Quy trình chung Sở TNMT
/uploads/download/iso/quy-trinh-chung.rar
Lên phía trên
Tài liệu ISO Đất đai
Tài liệu ISO Đất đai:
/uploads/download/iso/dat-dai.rar
Lên phía trên
Sổ tay chất lượng
Sổ tay chất lượng:
/uploads/download/iso/stcl.rar
Lên phía trên
Tài liệu ISO Tài nguyên nước
Tài liệu ISO Tài nguyên nước:
/uploads/download/iso/tn_nuoc.rar
Lên phía trên
Tài liệu IOS Quản lý biển đảo
Tài liệu ISO quản lý biển đảo: Download ISO TCVN 9001:2008