Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chi tiết văn bản
Số ký hiệu 30/BQL
Trích yếu Về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư phía sau trường THPT Yên Khánh A
Ngày ban hành 12/05/2022
Ngày hiệu lực 12/05/2022
Người ký
Cơ quan ban hành Khác
Lĩnh vực Môi trường
Loại văn bản Công văn
Tài liệu

Về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư phía sau trường THPT Yên Khánh A

TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG của Dự án: “ Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư phía sau trường THPT Yên Khánh A”

Văn bản khác
Văn bản mới