04:39 +07 Thứ ba, 27/10/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY » Hướng dẫn

 Văn bản theo chủ đề: Hướng dẫn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 2472/HD-STNMT 16/11/2017 Hướng dẫn tổng kết công tác; đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017 ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Ninh Bình 1   1
2 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV 28/08/2014 Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường 1   1