12:17 +07 Thứ bảy, 31/10/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY » Luật

 Văn bản theo chủ đề: Luật

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 20/2008/QH12 13/11/2008 Luật số 20/2008/QH12 về đa dạng sinh học 1   1
2 12/2012/QH13 20/06/2012 Luật số 12/2012/QH13 về xử lý vi phạm hành chính 1   1
3 60/2010/QH12 17/10/2010 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 1   1
4 01-NQ/TU 12/08/2016 Nghị quyết số 01 - NQ/TU về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1   1
5 11 31/10/2020 Lấy ý kiến dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi 1   1