05:12 +07 Thứ ba, 27/10/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY » Nghị Quyết

 Văn bản theo chủ đề: Nghị Quyết

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 21/NQ-HĐND 06/07/2017 VỀ VIỆC CHẤP THUẬN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 1   1
2 41-NQ/TW 15/11/2004 Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 1   1
3 20/NQ - UBND 04/08/2016 Nghị quyết số 20/NQ - UBND về việc thông qua Danh mục công trình. dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016 1   1
4 19/NQ - HĐND 04/08/2016 Nghị quyết số 19/NQ - HĐND về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016 1   1