Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang: “Chương trình Mục tiêu Quốc gia dành ưu tiên xử lý, cải thiện ô nhiễm môi trường làng nghề

Thứ sáu, 29/05/2020

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang tại buổi làm việc với Tổng cục Môi trường về triển khai “Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường” sáng ngày 7/2/2012.

 

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang: “Chương trình Mục tiêu Quốc gia dành ưu tiên xử lý, cải thiện ô nhiễm môi trường làng nghề…”


Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho rằng, Chương trình Mục tiêu Quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường cần tập trung ưu tiên xử lý, cải thiện ô nhiễm làng nghề; xây dựng  mô hình điểm về xử lý ô nhiễm chất độc hóa học tồn lưu, thu gom xử lý nước thải sinh hoạt đô thị của 3 lưu vực sông. Đồng thời tích cực kêu gọi nguồn vốn ODA, các nguồn vốn khác, tăng khả năng tài chính thực hiện các mục tiêu của Chương trình. Cần tập trung hướng dẫn và lựa chọn danh mục các dự án ưu tiên để địa phương tham gia triển khai thực hiện, trong đó công tác truyền thông và xây dựng cơ chế tài chính là rất quan trọng - Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh.


Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường, ngay sau khi Nghị quyết số 13/2011 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII ban hành và Quyết định 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012 -2015, Tổng cục đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị triển khai các hoạt động nhằm triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường ngay trong năm 2012.
Tổng cục đã phối hợp với Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính của Bộ chuẩn  các nội dung  họp với Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội về báo cáo nội dung, kế hoạch thực hiện và phân bổ  kinh phí triển khai Chương trình ngay từ ngày cuối năm 2011; họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính vào đầu tháng 01/2012 về việc xây dựng nội dung, tiêu chí và phân bố kinh phí thực hiện năm 2012 và các năm tiếp theo. Đồng thời, đã xây dựng, trình lãnh đạo Bộ TN&MT ký, ban hành Công văn số 26 ngày 05/01/2012 gửi UBND các tỉnh, thành phố liên quan hướng dẫn triển khai xây dựng các dự án chi tiết của Chương trình Mục tiêu Quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; Công văn số 156 về tiêu chí và phân bổ nguồn ngân sách Trung ương triển khai năm 2012 gửi Bộ Kế  hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính.


            Bộ TN&MT sẽ khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan xây dựng nội dung chi tiết Chương trình năm 2012 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quí I/2012. Đồng thời hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế hoạch động và kế hoạch triển khai chi tiết để Chương trình sớm đi vào hoạt động.

Tác giả bài viết: Thao Lan