04:10 +07 Thứ ba, 27/10/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

 Văn bản theo lĩnh vực: Đo đạc và Bản đồ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 46/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 1   1
2 48/2016/TT-BTNMT 28/12/2016 Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250 000 1   1
3 47/2016/TT-BTNMT 28/12/2016 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia 1   1