04:25 +07 Thứ ba, 27/10/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

 Văn bản theo lĩnh vực: Khí tượng Thuỷ văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 41/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo cảnh báo khí tượng 1   1
2 42/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo cảnh báo thủy văn 1   1
3 43/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết 1   1
4 45/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thuỷ văn 1   1
5 40/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc điều tra khảo sát khí tượng thủy văn hải văn môi trường không khí và nước 1   1
6 48/2017/TT-BTNMT 20/12/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết 1   1
7 27/2017/TT-BTNMT 11/09/2017 Quy định tiêu chí chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn 1   1
8 41/2016/TT-BTNMT 21/12/2016 Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm 1   1
9 40/2016/TT-BTNMT 19/12/2016 Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường 1   1
10 39/2016/TT-BTNMT 19/12/2016 Quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn 1   1
11 38/2016/TT-BTNMT 15/12/2016 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn 1   1
12 37/2016/TT-BTNMT 09/02/2017 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt 1   1
13 36/2016/TT-BTNMT 08/12/2016 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn 1   1