02:58 +07 Thứ ba, 29/09/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

 Văn bản theo lĩnh vực: Tài nguyên nước

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 47/2017/TT-BTNMT 07/11/2017 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 1   1
2 37/2017/TT-BTNMT 06/10/2017 Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước 1   1
3 30/2017/TT-BTNMT 11/09/2017 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra đánh giá tài nguyên nước 1   1
4 16/2017/TT-BTNMT 25/07/2017 Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước 1   1
5 15/2017/TT-BTNMT 21/07/2017 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước 1   1