06:02 +07 Thứ tư, 03/06/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

 Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 01-NQ/TU 12/08/2016 Nghị quyết số 01 - NQ/TU về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1   1
2 11/2015/QĐ-UBND 15/05/2015 Quyết định 11/2015/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên Môi trường 1   1
3 08 03/06/2020 Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nghành tài nguyên và môi trường 1   1