00:28 +07 Thứ ba, 29/09/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia

Trích yếu Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia
Số kí hiệu 47/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/12/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 15/02/2017
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ
Cơ quan ban hành Bộ Tài Nguyên & Môi Trường
Người ký N/A

Nội dung

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia

File đính kèm