21:54 +07 Thứ ba, 20/10/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

  Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở

Trích yếu Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở
Số kí hiệu 120-KL/TW
Ngày ban hành 07/01/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 07/01/2016
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thủ tục hành chính về TNMT
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký N/A

Nội dung

Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở

File đính kèm