22:56 +07 Thứ hai, 23/11/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

  Nghị định số 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

Trích yếu Nghị định số 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
Số kí hiệu 84/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/05/2007
Ngày bắt đầu hiệu lực N/A
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Nghị định
Lĩnh vực Tài nguyên đất
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký N/A

Nội dung

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,  thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường,  hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất  và giải quyết khiếu nại về đất đai

File đính kèm