21:10 +07 Thứ ba, 20/10/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

  Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Trích yếu Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
Số kí hiệu 33/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 29/09/2017
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực Tài nguyên đất
Cơ quan ban hành Bộ Tài Nguyên & Môi Trường
Người ký N/A

Nội dung

Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư  hướng dẫn thi hành Luật đất đai

File đính kèm