04:13 +07 Thứ ba, 27/10/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

  Quyết định Sửa đổi một số điều của Quy chế phối hợp giữa Văn phòng ĐKĐĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan

Trích yếu Quyết định Sửa đổi một số điều của Quy chế phối hợp giữa Văn phòng ĐKĐĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ của Văn phòng ĐKĐĐ trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình ban hành theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình
Số kí hiệu 16/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/05/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 02/05/2019
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Văn bản hành chính
Lĩnh vực Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký N/A

Nội dung

Quyết định Sửa đổi một số điều của Quy chế phối hợp giữa Văn phòng ĐKĐĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ của Văn phòng ĐKĐĐ trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình ban hành theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình

File đính kèm