21:00 +07 Thứ hai, 30/11/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

  Quyết định số 634/QĐ-BTNMT Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trích yếu Quyết định số 634/QĐ-BTNMT Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số kí hiệu 634/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 29/03/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 29/03/2016
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành Bộ Tài Nguyên & Môi Trường
Người ký Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang

Nội dung

     Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực triển khai rà soát, đơn giản hóa và công bố thủ tục hành chính. Ngày 29/3/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 634/QĐ-BTNMT về việc Công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
   Theo đó, đến thời điểm hiện tại Bộ đã công bố 227 TTHC đủ điều kiện để công bố, công khai. Trong trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai là 249 TTHC được thực hiện tại tất cả 4 cấp chính quyền (cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã) và khu công nghiệp, khu chế xuất (đối với trường hợp được ủy quyền). Cụ thể các TTHC được công bố đối với từng lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ như sau: Lĩnh vực đất đai: 45 TTHC. Trường hợp chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai là Lĩnh vực môi trường: 72 TTHC; Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: 30 TTHC; Lĩnh vực tài nguyên nước: 28 TTHC; Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu: 24 TTHC; Lĩnh vực đo đạc và bản đồ: 9 TTHC; Lĩnh vực biển và hải đảo: 10 TTHC; Lĩnh vực viễn thám: 02 TTHC; Lĩnh vực chung: 07 TTHC.


Phụ Lục đính kém: http://dwrm.gov.vn/uploads/laws/file/2013-05/2016/04-2016/ttcchc-2016-dang-web.rar

File đính kèm