20:41 +07 Thứ hai, 30/11/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

  Sửa đổi một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình

Trích yếu Sửa đổi một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình
Số kí hiệu 16/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 16/06/2017
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Ninh Bình
Người ký N/A

Nội dung

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND Sửa đổi một số nội dung của Quy định một số chính sách  bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi  đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định  số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình

File đính kèm