01:14 +07 Thứ ba, 29/09/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

  Về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận và trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

Trích yếu Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-BPC ngày 10/8/2012 của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực của Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/6/2012.
Số kí hiệu 01/BC-STNMT
Ngày ban hành 04/09/2012
Ngày bắt đầu hiệu lực 04/09/2012
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thủ tục hành chính về TNMT
Cơ quan ban hành Sở TN & MT Ninh Bình
Người ký Tô Văn Động

Nội dung

Xem File đính kèm./.

File đính kèm