05:43 +07 Thứ ba, 27/10/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 174/2016/TT-BTC 28/10/2016 Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 Hướng dẫn về thuế Tài nguyên. 1   1
2 152/2015/TT-BTC 02/10/2015 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 Hướng dẫn về thuế Tài nguyên. 1   1
3 129/2011/TT-BTC 15/05/2011 Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/5/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. 1   1