05:17 +07 Thứ ba, 27/10/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Sở TN & MT Ninh Bình

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 638/KH-STNMT 21/01/2017 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017-2020 1   1
2 2472/HD-STNMT 16/11/2017 Hướng dẫn tổng kết công tác; đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017 ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Ninh Bình 1   1
3 15 27/10/2020 Đăng ký danh mục nhu cầu sử dụng đất năm 2016 1   1
4 14 27/10/2020 QĐ thành lập ban biên tập Website sở TNMTNB 1   1
5 10 27/10/2020 CV báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức và lao động tại Phòng TNMT và Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện 1   1
6 01/BC-STNMT 04/09/2012 Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-BPC ngày 10/8/2012 của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực của Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/6/2012. 1   1