18:59 +07 Thứ bảy, 08/08/2020
Rss

SOTNMT.NINHBINH.GOV.VN

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Ngày nào được gọi là ngày Môi Trường Thế Giới?

05-06-1972

05-06-1971

06-05-1972

Liên kết Website


TRANG CHỦ » TRANG CHỦ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » Thông báo mới

.

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2017

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2017

Chi tiết»

.

Phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2016

Quyết định số 2561/TB-STNMT ngày 28/12.2016 về việc phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2016

Chi tiết»

.

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 254/QĐ-STNMT ngày 27/12/2016 công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2016

Chi tiết»

.

BIỂU MỨC THU PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TƯ LIỆU ĐO ĐẠC - BẢN ĐỒ

Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc- bản đồ được ban hành kèm theo thông tư số 49/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc – bản đồ

Chi tiết»

THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

Thực hiện Công văn số 4750/BTNMT-VP của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 21/10/2016 về việc tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp ngày 07/11/2016

Chi tiết»


Các tin khác


  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5  Trang sau