Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Bộ đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

.
Tải bộ đơn giá TẠI ĐÂY