Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

15. Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Cơ quan thực hiện Trung tâm HCC, hoặc Bộ phận một cửa của Sở
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Trình tự
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ giấy phép gửi văn bản đề nghị điều chỉnh kèm theo các tài liệu để chứng minh đếnCục Quản lý tài nguyên nước.

- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Sở Tài nguyên và Môi trườngcó trách nhiệm kiểm tra, tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnhxem xét, quyết định việc điều chỉnh.

- Bước 3: Quyết định việc điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnhxem xét, quyết định việc điều chỉnhtiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

- Bước 4: Thông báo kết quả:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnhthông báo số tiền truy thu, hoàn trả cho chủ giấy phép và Cục thuế địa phương nơi có công trình khai thác tài nguyên nước và nêu rõ lý do phải truy thu, hoàn trả.

Thời hạn giải quyết

20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 82/NĐ-CP;

- Bản sao giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Biểu mẫu đính kèm  
Kết quả thực hiện
Cơ sở pháp lý

Không

Tệp tin
Văn bản mới