Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

16. Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành

Cơ quan thực hiện Trung tâm HCC, hoặc Bộ phận một cửa của Sở
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Trình tự
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nộp hồ sơ:

Chủ giấy phép nộp 02 bộ hồ sơ cho SởTài nguyên và Môi trườngqua đường bưu điện, nộp trực tuyến hoặc nộp trực tiếp.

- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ:

SởTài nguyên và Môi trườngcó trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, SởTài nguyên và Môi trườngtrả lại hồ sơ kèm theo văn bản giải thích rõ lý do.

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:

SởTài nguyên và Môi trườngcó trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnhphê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

            - Bước 4: Thông báo kết quả:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, SởTài nguyên và Môi trườnggửi thông báo cho chủ giấy phép và Cục thuế địa phương nơi có công trình khai thác kèm theo quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Thời hạn giải quyết

20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 82/NĐ-CP;

- Bản sao giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Biểu mẫu đính kèm  
Kết quả thực hiện
Cơ sở pháp lý

Không

Tệp tin
Văn bản mới