Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chi tiết văn bản
Số ký hiệu 95/QĐ-UBND
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại các lô đất có ký hiệu 4, 5, 6, 7 trong Điều chỉnh cục bộ khu vực xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh thuộc Quy hoạch phân khu Khu đô thị mở rộng về phía Nam (khu 1-2)” của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Khánh
Ngày ban hành 24/02/2023
Ngày hiệu lực 24/02/2023
Người ký Nguyễn Cao Sơn
Cơ quan ban hành Khác
Lĩnh vực Môi trường
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại các lô đất có ký hiệu 4, 5, 6, 7 trong Điều chỉnh cục bộ khu vực xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh thuộc Quy hoạch phân khu Khu đô thị mở rộng về phía Nam (khu 1-2)” của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Khánh

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại các lô đất có ký hiệu 4, 5, 6, 7 trong Điều chỉnh cục bộ khu vực xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh thuộc Quy hoạch phân khu Khu đô thị mở rộng về phía Nam (khu 1-2)” của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựnghuyện Yên Khánh

Văn bản khác
Văn bản mới