Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Hội thảo tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành

Thứ năm, 31/03/2022

Ngày 29/3/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức điểm cầu tại Ninh Bình tham dự Hội thảo tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời 50 đồng chí là đại diện các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tham gia Hội thảo trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Một số hình ảnh tại điểm cầu Ninh Bình:

Văn bản mới