Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chuyển đổi số

Thành phố Ninh Bình phấn đấu là đơn vị dẫn đầu về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số

Thứ ba, 21/12/2021

Thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thành phố Ninh Bình quyết tâm vào cuộc với các giải pháp đồng bộ, mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 01 và là đơn vị dẫn đầu về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình xếp thứ 8 toàn quốc về chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020

Thứ hai, 20/12/2021

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kết quả xếp hạng chuyển đổi số (DTI) cấp bộ, ngành, địa phương năm 2020. Theo kết quả xếp hạng, tỉnh Ninh Bình đứng thứ 8 toàn quốc trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet năm 2021

Thứ sáu, 20/08/2021

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đầy đủ về tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Sở Thông tin và Truyền thông đã phát động “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2021. 

Để chuyển đổi số thành công - Những vấn đề cơ bản cần quan tâm trong triển khai thực hiện

Thứ hai, 16/08/2021

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định một trong ba khâu đột phá là đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Ngày 20 tháng 4 năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về Xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 12 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND triển khai Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy và Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tỉnh Ninh Bình ban hành Nghị quyết xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số

Thứ năm, 15/07/2021

Ngày 20/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025 Ninh Bình nằm trong tốp 20 tỉnh, thành phố trên cả nước về xếp hạng đánh giá, xác định chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh hàng năm và đến năm 2030 Ninh Bình nằm trong tốp 15 tỉnh, thành phố trên cả nước về xếp hạng đánh giá, xác định chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh hàng năm.

Văn bản mới