Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
MÔI TRƯỜNG

Hội nghị làm việc với Đoàn nghiên cứu Viện Tài nguyên và Môi trường

Thứ ba, 10/05/2022

Ngày 6/5/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường có buổi làm việc với Đoàn nghiên cứu Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Đại học Toronto, Canada về nội dung “ Xây dựng chính sách thích ứng và giảm nhẹ tác động của Biến đổi khí hậu đến khu vực đô thị của các cơ quan quản lý của tỉnh Ninh Bình”

Hội thảo tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành

Thứ năm, 31/03/2022

Ngày 29/3/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức điểm cầu tại Ninh Bình tham dự Hội thảo tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời 50 đồng chí là đại diện các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tham gia Hội thảo trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường

Thứ tư, 02/12/2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, trong 02 ngày 15/10 và 17/10 Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức 02 Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường cho nhân dân 02 xã: Khánh Dương, Yên Thái, huyện Yên Mô

Tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh

Thứ tư, 02/12/2020

Ngày 13/11, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Văn bản mới