Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
MÔI TRƯỜNG

Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường

Thứ tư, 02/12/2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, trong 02 ngày 15/10 và 17/10 Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức 02 Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường cho nhân dân 02 xã: Khánh Dương, Yên Thái, huyện Yên Mô

Tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh

Thứ tư, 02/12/2020

Ngày 13/11, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh.