Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Hội nghị đánh giá công tác phát triển chính quyền số, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng và triển khai Đề án 06 của UBND tỉnh

Thứ ba, 13/06/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 13/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác phát triển chính quyền số, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng và triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023.

Đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Tống Quang Thìn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chuyển đổi số tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các thành viên BCĐ, tổ công tác, tổ giúp việc,  lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương có liên quan.

6 tháng đầu năm 2023, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tạo được sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành. Các hệ thống thông tin, phần mềm, nền tảng số dùng chung; hạ tầng công nghệ thiết bị; Trung tâm dữ liệu của tỉnh vận hành ổn định, thông suốt, hoạt động hiệu quả và đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng. Các hệ thống thông tin trọng yếu, quan trọng được nâng cấp, bổ sung tính năng đáp ứng các yêu cầu về kết nối, liên thông phục vụ các nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và Đề án 06 của tỉnh. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đồng hành, vào cuộc quyết liệt, qua đó đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả; việc đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử/Chính quyền số, chuyển đổi số trong thời gian qua đã góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ doanh nghiệp và người dân ngày càng hiệu quả.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, việc triển khai Đề án 06 đã được Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 32 nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm đúng tiến độ. Một số khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” đã được chỉ đạo giải quyết kịp thời. 

Cơ quan Thường trực Đề án 06 tỉnh đã phát huy vai trò tham mưu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, các tổ công tác Đề án 06 cấp huyện, cấp xã triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần, định danh điện tử, ứng dụng VNeID.

Nhóm triển khai phục vụ, phát triển công dân số được đẩy mạnh, đã hoàn thành cấp 100% thẻ căn cước công dân cho người có đủ điều kiện, số công dân có tài khoản định danh điện tử tăng nhanh, 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã được cấp tài khoản định danh điện tử.

Với những kết quả đã đạt được, Ninh Bình là 1 trong 6 địa phương được Trung ương biểu dương có thành tích trong triển khai Đề án 06; là 1 trong 5 tỉnh, thành phố có thành tích tiêu biểu trong tổ chức triển khai chủ chương cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia; được Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam vinh danh trong Top 5 địa phương cung cấp dịch vụ công trực tuyến tốt nhất cả nước.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những kết quả đã đạt được, nêu lên những thuận lợi, khó khăn đồng thời đề xuất các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về chuyển đổi số và triển khai đề án 06 năm 2023. Trong đó có đẩy mạnh xây dựng chính quyền số cấp huyện, chuyển đổi số trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, hình thành hệ thống tin số ngành du lịch hỗ trợ công  tác quản lý, thông tin, kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch, kết nối chia sẻ dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh; tăng cường phối hợp trong xử lý các dữ liệu trùng lắp khi chuyển mã số thuế thu nhập cá nhân sang mã định danh cá nhân; tăng tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhận tiền qua hình thức không dùng tiền mặt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong khối Đảng, trong quản lý và sử dụng đất, cập nhật biến động về đất đai.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đánh giáo cao những kết quả đã đạt được trong chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 thời gian qua, trong đó nổi bật là nhận thức của người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức, người lao động đặc biệt là lãnh đạo các cấp đã được nâng lên, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được xây dựng, khai thác vận hành ổn định, hiệu quả; triển khai 5 nhóm tiện ích trong Đề án 06 đáp ứng mục tiêu yêu cầu và lộ trình đề ra; các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng được triển khai toàn diện theo mô hình 4 lớp. 

Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị những tháng cuối năm, các sở ban, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại kế hoạch hành động năm 2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh và các kế hoạch có liên quan; quán triệt, thực hiện tốt chủ đề năm 2023 là năm dữ liệu số quốc gia; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về nhiệm vụ chuyển đổi số. 

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cung cấp các dữ liệu về Trung tâm điều hành thông minh tỉnh; đồng thời triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đặt ra tại Kế hoạch 164 của UBND tỉnh, nhất là đẩy mạnh chuyển đổi số cấp xã. Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06; tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp, đồng thời tăng cường tuyên truyền, tập huấn nâng cao trình độ và phối hợp với các đơn vị để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống. Bên cạnh đó đẩy mạnh thực hiện hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt... 

Những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm sẽ là tiền đề, động lực để thúc đẩy các cấp, các ngành hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 của tỉnh năm 2023./.

Theo: nbtv.vn

Văn bản mới