Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
TÀI NGUYÊN NƯỚC

Ninh Bình hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

Thứ sáu, 29/04/2022

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 từ ngày 29/4/2022 đến ngày 6/5/2022, có thể kéo dài đến ngày môi trường Thế giới 5/6/2021

Văn bản mới