Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Nội quy - Quy chế

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ tư, 11/01/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ tư, 11/01/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 22/08/2022

Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 15/07/2022

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 27/06/2022

Quyết định Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ hai, 10/01/2022

Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ hai, 10/01/2022

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ hai, 03/01/2022

Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ hai, 03/01/2022

Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ hai, 03/01/2022

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 31/05/2021

Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ tư, 13/01/2021

Quyết định Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ tư, 13/01/2021

Quyết định ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước

Thứ sáu, 12/10/2018

Quyết định ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước

Thứ sáu, 12/10/2018

Quyết định về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ sáu, 13/07/2018
Văn bản mới