Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Nội dung đang được cập nhật

Nội dung đang được cập nhật

Giới thiệu về Ban quản lý dự án VILG tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 21/10/2021

Ban quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Ban quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Ninh Bình.

Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với Ban Quản lý dự án VILG

Thứ tư, 20/10/2021

Nhằm tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án Dự án Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG), ngày 09 tháng 01 năm 2020 tại trụ sở Tổng cục Quản lý đất đai, Lãnh đạo Tổng cục đã làm việc với Ban Quản lý Dự án VILG về tiến độ thực hiện Dự án.

Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức làm việc với Ngân hàng Thế giới về dự án VILG

Thứ tư, 20/10/2021

Trong tuần vừa qua, từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4 năm 2021, Tổng cục Quản lý đất đai đã có các buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam về các nhiệm vụ của Dự án VILG và một số nội dung khác có liên quan qua hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Thông tin Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (VILG)

Thứ tư, 20/10/2021

Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai” vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (Dự án VILG) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án tại Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30 tháng 05 năm 2016 và được Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới ký Hiệp định tài trợ số 5887-VN ngày 23 tháng 12 năm 2016.

Giới thiệu về dự án VILG

Thứ tư, 20/10/2021

Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn ngân hàng Thế giới (Dự án VILG) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án tại Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016.

Văn bản mới