Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Kế hoạch công tác

BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022

Thứ hai, 01/08/2022

BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Thứ sáu, 03/06/2022

BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022

Thứ tư, 04/05/2022

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 20/04/2022

BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2022

Thứ ba, 08/03/2022

BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022

Thứ hai, 31/01/2022

BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021

Thứ ba, 07/12/2021

BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021

Thứ năm, 04/11/2021

BÁO CÁO Kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thứ tư, 27/10/2021

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Thứ ba, 05/10/2021

BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021

Thứ năm, 09/09/2021

BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021

Thứ năm, 05/08/2021

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 22/07/2021

BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021

Thứ hai, 14/06/2021

BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021

Thứ tư, 12/05/2021

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II 2021

Thứ hai, 05/04/2021

BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2021

Thứ tư, 03/03/2021

BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021

Thứ năm, 04/02/2021
Văn bản mới