Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Giới thiệu về Dự án VILG

Giới thiệu về Ban quản lý dự án VILG tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 21/10/2021

Ban quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Ban quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Ninh Bình.

Giới thiệu về dự án VILG

Thứ tư, 20/10/2021

Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn ngân hàng Thế giới (Dự án VILG) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án tại Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016.

Văn bản mới