Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Lịch sử phát triển

Tóm lược quá trình hình thành, phát triển của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

- Tên đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

- Địa chỉ: Số 102, đường 30/6, phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại: 0229 3871207

- Fax: 0229 3897050

- Email: stnmt@ninhbinh.gov.vn

- Website: https://sotnmt.ninhbinh.gov.vn/

- Quá trình thành lập và phát triển: 

Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình được thành lập vào ngày 17/9/2003 theo Quyết định số 1865/QĐ-UB của UBND tỉnh Ninh Bình trên cơ sở hợp nhất chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, đo đạc - bản đồ của Sở Địa chính với chức năng, nhiệm vụ quản lý về các lĩnh vực: Khoáng sản thuộc Sở Công nghiệp (nay là Sở Công thương), lĩnh vực môi trường thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Sở Khoa học và Công nghệ) và lĩnh vực quản lý tài nguyên nước thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường, bao gồm: quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, quản lý biển, đảo.

 

- Cơ cấu tổ chức: Hiện tại, Sở có 05 phòng chuyên môn (Văn phòng; Thanh tra; Phòng Tài nguyên nước - Khoáng sản; Phòng Quy hoạch, kế hoạch, định giá đất và giao đất; Phòng Đăng ký đất đai và Đo đạc bản đồ) và 04 đơn vị trực thuộc (Chi cục Môi trường và Biển, đảo; Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm Phát triển quỹ đất - Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường).

- Đội ngũ công chức, viên chức và người lao động: Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là: 48 biên chế, trong đó: 40 công chức, 106 viên chức, 49 lao động theo Nghị định số 161.

- Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể:

+ Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông có 172 đảng viên, trong đó, 162 đảng viên chính thức và 10 đảng viên dự bị.

+ Sở có các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.

Văn bản mới