Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Tin tức

Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với Ban Quản lý dự án VILG

Thứ tư, 20/10/2021

Nhằm tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án Dự án Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG), ngày 09 tháng 01 năm 2020 tại trụ sở Tổng cục Quản lý đất đai, Lãnh đạo Tổng cục đã làm việc với Ban Quản lý Dự án VILG về tiến độ thực hiện Dự án.

Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức làm việc với Ngân hàng Thế giới về dự án VILG

Thứ tư, 20/10/2021

Trong tuần vừa qua, từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4 năm 2021, Tổng cục Quản lý đất đai đã có các buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam về các nhiệm vụ của Dự án VILG và một số nội dung khác có liên quan qua hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Văn bản mới